Stuur een email 040 - 2212701 Ma t/m Vr: 8:00 uur tot 17:00 uur

Oude Torenstraat 1, 5581 BJ Waalre
Nederlands Engels

Uitleg afspraak maken

Spreekuur alleen op afspraak

Op werkdagen is de praktijk telefonisch te bereiken van 8.15 tot 17:00 uur. De uitzonderingen hierbij zijn van 10:00 tot 10:30 i.v.m. koffiepauze, 12:30 tot 13:30 i.v.m. lunchpauze en tussen 15:00 en 16:00 uur i.v.m. het assistentespreekuur. Om een afspraak te maken is het van belang om hiervoor voor 10:00 uur in de ochtend te bellen. 

Wilt u uitslagen opvragen of heeft u een andere vraag dan kunnen deze na 10:30 uur gesteld worden. Kijk ook op MGN voor uitslagen, brieven specialisten. Hier kunt u ook een herhaalrecept aanvragen.

Voor spoed zijn we te allen tijde te bereiken tussen 08:00 en 17:00, ook tijdens eerder genoemde uitzonderingen. In het geval van spoed toetst u 1 aan de telefoon.

De assistentes hebben de opleiding voor doktersassistente gevolgd. Zij zijn opgeleid om uw hulpvraag uit te vragen volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, het N.H.G. Hierdoor kan uw klacht met de juiste urgentie worden beoordeeld, zodat we in het geval van spoed u niet onnodig lang laten wachten. Dit systeem heet triage, hier wordt zowel in de praktijk als door het volgen van nascholing veel aandacht aan gegeven. Zij zullen u enkele vragen stellen om uw hulpvraag te verduidelijken en de urgentie in te schatten. Ook zijn zij geschoold is in het geven van advies en het verrichten van medische handelingen. Al onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan, dit valt onder het beroepsgeheim.

Telefoonnummer: 040-2212701

Als u naar ons belt krijgt u 3 keuzes:
1. Voor spoedeisende hulp bij levens bedreigende aandoeningen
2. Voor de receptenlijn om medicatie die u reeds gebruikt te herhalen
Als u geen keuze maakt dan krijgt u vanzelf de assistente aan de lijn. 

Wanneer de assistente uw hulpvraag duidelijk heeft kan zij u vervolgens een van de volgende voorstellen doen:
- De assistente geeft u zelf een advies
- De assistente overlegt met de huisarts en belt u later terug
- De assistente maakt een afspraak op het spreekuur van de huisarts
- De assistente maakt een afspraak op het assistentespreekuur
- De assistente vraagt de huisarts om u terug te bellen
- De assistente plant een (spoed)visite in

Meer tijd
Een consult duurt 15 minuten en is bedoeld voor één klacht en één persoon. Bedenk vooraf wat u uw huisarts wilt vragen. Heeft u meerdere klachten of vragen? Dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak, dan kan de assistente er rekening mee houden in de agenda. Dit voorkomt wachttijden voor andere mensen. 

Door deze werkwijze willen we de kwaliteit van zorg blijven behouden en verbeteren. Daarnaast willen we de wachttijden zo kort mogelijk houden en de praktijk zo efficiënt mogelijk laten functioneren. Wij hopen op uw begrip.